ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w poszczególnych częściach na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające” – znak sprawy: ZP/01/2017.
Oferty na poszczególne części zamówienia (zadania) zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
1.    Cena                  - znaczenie-    60 %
2.    Termin dostawy  - znaczenie -    20 %
3.    Jakość              - znaczenie -    20%
ZADANIE NR 13
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A.,UL. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa otrzymała następującą liczbę punktów:  
1.    Cena – 60,00
2.    Termin dostawy – 20,00
3.    Jakość – 20,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

  
Zadanie nr 5, zadanie nr 11– postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert tj. 17.01.2017 r. do godz. 09.00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.