ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), udostępnia informacje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  w poszczególnych częściach na zadanie: „Remont budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” – znak sprawy: ZP/11/2016
Oferty na poszczególne części zamówienia zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
1.    Cena                  - znaczenie-    60 %
2.    Termin wykonania        - znaczenie -    30 %
3.    Okres gwarancji        - znaczenie -    10%
Część nr 1 „Pomieszczenia sanitarne (WC)”
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Część Nr 2 „Salka konferencyjna”
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Część Nr 3 „Pomieszczenia szatni i socjalnego”
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Część Nr 4 „Pomieszczenia Szatni”
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Część Nr 5 „Korytarz”
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Oferta nr 4 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Antczak, ul. Dąbkowa 34, 63-460 Nowe Skalmierzyce uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  53,08
- Termin wykonania– 30,00
- Okres gwarancji – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,08

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.