ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakup ambulansu transportowego typ A2” – znak sprawy: ZP/03/2019
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Zakup ambulansu transportowego typ A2” – znak sprawy: ZP/03/2019
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Termin dostawy – znaczenie 20%
c. Okres gwarancji - znaczenie 20%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez firmę: Ambulans Polska -Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o.o. Ul. D.W. Bandurskiego 8, 37-500 Jarosław, która uzyskała następującą ilość punktów 
w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin dostawy -0,00
- Okres gwarancji – 20,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80,00
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.