Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków” znak sprawy 
ZP / 01 /2019 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 9. 
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100% 
- w obrębie danego zadania (dotyczy zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
- obrębie poszczególnych pozycji (dotyczy zadania nr 2 ),
- zadanie nr 3 w obrębie połączonych pozycji: ( pozycje Nr 1+2+3+4,  pozycje Nr  5+6+7, pozycje Nr  8+9+10+11,  pozycje Nr  12+13+14, , pozycje Nr 15+ 16+17+, pozycje Nr 18+19+ 20+21, pozycje Nr 22+23+24, pozycja nr 25, pozycje nr 26+27, pozycje Nr 28+29+30, pozycje Nr 31+32, pozycje Nr 33+34).

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,93
ZADANIE NR 2 poz. 1 
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 98,56
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 98,56
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 97,71
ZADANIE NR 2 poz. 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 97,14
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 91,98
ZADANIE NR 2 poz. 3
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 89,05
ZADANIE NR 2 poz. 4
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 51,63
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 64,31
ZADANIE NR 2 poz. 5
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 6
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 87,68
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 89,91
ZADANIE NR 2 poz. 7
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,63
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 99,10
ZADANIE NR 2 poz. 9
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,54
ZADANIE NR 2 poz. 10
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 82,84
ZADANIE NR 2 poz. 12
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 13
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 90,54
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 89,40
ZADANIE NR 2 poz. 14
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 21,81
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 71,61
ZADANIE NR 2 poz. 15
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 16
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 99,05
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,05
ZADANIE NR 2 poz. 17
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 95,05
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 98,75
ZADANIE NR 3 poz. 1-4
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 5-7
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 66,25
ZADANIE NR 3 poz. 8-11
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 95,53
ZADANIE NR 3 poz. 12-14
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 30,55
ZADANIE NR 3 poz. 15-17
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 37,33
ZADANIE NR 3 poz. 18-21
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 22-24
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 70,32
ZADANIE NR 3 poz. 25
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 26-27
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 28-30
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 13,57
ZADANIE NR 3 poz. 31-32
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
 Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 92,24

ZADANIE NR 4 
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 93,17
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 99,92
ZADANIE NR 5 
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska , 12-6/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 6 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Aspen Pharma Ireland Limited, One Gerge’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia, adres do korespondencji: Poleczki Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
- liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 7 
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,97

ZADANIE NR 8 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 92,02
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 90,12
oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 98,62
ZADANIE NR 9 
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 98,61
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 99,50
ZADANIE NR 10 
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 89,30
ZADANIE NR 11
Najkorzystniejsza Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 98,83
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 93,26
ZADANIE NR 12
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: GSK Services Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 91,38
ZADANIE NR 13
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 14
Najkorzystniejsza Oferta Nr 3 złożona przez: ROCHE POLSKA Sp.  zo.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 8, oraz ZADANIE NR 3 poz. 33-34 
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 ) unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 2 poz. 8 oraz zadanie nr 3 poz. 33-34 o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia 05.09.2019 r.  godz. 09:00  nie  wpłynęła  żadna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając  powyższe  na  względzie  uznać  należy,  iż  zachodzi  przesłanka  unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Oferta nr 6 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – oferta została odrzucona w zakresie zadania nr 3 poz. 18-21. 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z wymogami siwz „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 2 – przedmiot zamówienia został tam szczegółowo opisany, gdzie zamawiający w zadanie nr 3 poz. 18-21 wymagał: „PACLITAXEL” 1 fiol. konc. płyn oraz wymóg dodatkowy: „Dla leku paclitaxel winna istnieć możliwość pobierania koncentratu z fiolki przy pomocy urządzeń z kolcem typu spike”
Wykonawca zaoferował „PACLITAXEL Kabi”, co nie jest zgodne z zapisami siwz. 
Zamawiający odrzuca ofertę w zakresie zadania nr 3 poz. 18-21 jako niezgodną z opisem siwz. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.