ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków – postępowanie uzupełniające” znak sprawy ZP / 15 /2018 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 2. 
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100% 
- w obrębie danego zadania dotyczy zadania 2
- obrębie poszczególnych pozycji (dotyczy zadania nr 1,
 
ZADANIE NR 1 poz. 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium cena:  100,00
 
ZADANIE NR 1 poz. 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium cena 100,00
 
ZADANIE NR 1 poz. 3
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez KOMTUR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac farmacji 1, 02-699 Warszawa - liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium cena 100,00
 
Zadanie nr 2 – postępowanie przetargowe zostało unieważnione
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 2 niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.