ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa odczynników” znak sprawy ZP / 09 /2016 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 13. 
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 90% oraz termin dostawy -10 % w obrębie danego zadania.  

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA Sp.J, ul. Targowa 55, 90-323 Łódź - liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 4 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 7 
Najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez: STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk ul. F.Perla 5, skr. Poczt.3, 41-300 Dąbrowa Górnicza - liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 8 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 9 
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: „GRASO” Zenon Sobiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gd. – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 5,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,00

ZADANIE NR 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 10,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 12 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 1,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

ZADANIE NR 13 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań – liczba otrzymanych punktów:
- Cena -  90,00
- Termin dostawy – 1,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.