ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala – postępowanie przetargowe III” – znak sprawy: ZP/12/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie 100 %
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski&Konopski z siedzibą w Kaliszu, Skarszewska 42, 62-800 Kalisz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  100,00
Łączna liczba punktów 100,00
Oferta nr 1 złożona przez: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  96,69
Łączna liczba punktów 96,69
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.