ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Zakup sprzętu medycznego” – znak sprawy: ZP/10/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Okres gwarancji - znaczenie - 205%
c. Termin wykonania -znaczenie - 20%
Zadanie nr 3 - Pompa objętościowa /2 SZT./
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 15,00
Łączna liczba punktów 95,00
Zadanie nr 4 - Pompa strzykawkowa 
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 15,00
Łączna liczba punktów 95,00
Zadanie nr 5 - Rolki do przesuwania pacjenta  
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: ARNO-MED Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków   uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 20,00
Łączna liczba punktów 100,00
Zadanie nr 6 - Aparat EKG szt.4 wraz z licencją do systemu PACS (1 szt.)
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: M4MEDICAL Sp. z o.o., ul. Nałęczow3ska 14, 20-701 Lublin uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 20,00
Łączna liczba punktów 100,00
Zadanie nr 7 - Spirometry – 5 szt.
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: MEDICOM Sp. z o.o., ul. M. Skłoowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 20,00
Łączna liczba punktów 100,00
Oferta nr 3 złożona przez MES Sp. z o.o. ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina  uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  59,36
- Okres gwarancji -20,00
- Termin wykonania – 15,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 94,36
 
Postepowanie przetargowe na: zadanie nr 1 – Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu I poziomu oraz zadanie nr 2 - Defibrylator małogabarytowy dwufazowy  zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert tj. 12.10.2018 r. nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 1 i zadania nr 2 niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.