ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1986), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń” – znak sprawy: ZP/11/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Doświadczenie firmy - znaczenie -20%
c. Gwarancja - znaczenie – 20%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka z siedzibą w Saczynie 40, 62-872 Godziesze Małe uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- doświadczenie firmy – 8
- gwarancja -12
Łączna liczba punktów 80,00
Oferta Nr 1 złożona przez: Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan z siedzibą w Lesznie, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  33,28
- doświadczenie firmy – 20
- gwarancja -20,00
Łączna liczba punktów 73,28
Oferta Nr 2 złożona przez: KAPIBARA Sp. z o.o., Sp. k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  39,44
- doświadczenie firmy – 4
- gwarancja -20,00
Łączna liczba punktów 63,44
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.