ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Zakup aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod nowy aparat” – znak sprawy: ZP/09/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Właściwości techniczne - znaczenie -40%
 
Część 1 -  zakup aparatu RTG, adaptacja ambulansu pod montaż aparatu rtg oraz uruchomienie
b) Część nr 2 – wyposażenie informatyczne ambulansu określono szczegółowo w załączniku nr 6B
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, ul.  Ceglana 35, 40-514 Katowice uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- właściwości techniczne -40,00
Łączna liczba punktów 100,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.