ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Remont pomieszczeń szpitala” – znak sprawy: ZP/07/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Okres gwarancji - znaczenie - 5%
c. Termin wykonania -znaczenie - 35%
 
Zadanie nr 1 – Archiwum – magazyn (budynek główny i budynek administracyjny) 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 35,00
Łączna liczba punktów 100,00
Oferta nr 2 złożona przez Firma Budowlana OBIEKTAR z siedzibą w Kaliszu, 
ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz  uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  58,86
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 35,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 98,86
 
Zadanie nr 2 – Klatka schodowa – korytarze ( budynek administracyjny)
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 0,00
Łączna liczba punktów 65,00
 
Zadanie nr 3 – Roboty budowlane (budynek główny)
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD” Wojciech Przepiórka, Saczyn 40, 62-872 Godziesze uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 35,00
Łączna liczba punktów 100,00
Oferta nr 2 złożona przez Firma Budowlana OBIEKTAR z siedzibą w Kaliszu, 
ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz  uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  58,89
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 35,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 98,89
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.