ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków” znak sprawy 
ZP / 06 /2018 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 11. 
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100% 
- w obrębie danego zadania (dotyczy zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A,10B,11).
- obrębie poszczególnych pozycji (dotyczy zadania nr 2 ),
- zadanie nr 3 w obrębie połączonych pozycji: ( pozycje Nr 1+2+3+4,  pozycje Nr  5+6+7, pozycje Nr  8+9+10+11,  pozycje Nr  12+13+14, , pozycje Nr 15+ 16+17+, pozycje Nr 18+19+ 20+21, pozycje Nr 22+23+24, pozycja nr 25, pozycje nr 26+27, pozycje Nr 28+29+30, pozycje Nr 31+32, pozycje Nr 33+34).

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,03
ZADANIE NR 2 poz. 1 
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 97,18
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 95,39
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 98,34

ZADANIE NR 2 poz. 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,71
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,86
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 99,71

ZADANIE NR 2 poz. 3
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 93,42
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 98,61
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 51,20

ZADANIE NR 2 poz. 4
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,39
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 94,22
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 19,00

ZADANIE NR 2 poz. 5
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,49
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 97,49
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 10,40

ZADANIE NR 2 poz. 6
Najkorzystniejsza Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 65,42

ZADANIE NR 2 poz. 7
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 78,73

ZADANIE NR 2 poz. 8
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 9 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 95,36

ZADANIE NR 2 poz. 9
Najkorzystniejsza Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 81,65
Oferta Nr 9 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 73,88

ZADANIE NR 2 poz. 10
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00

 

ZADANIE NR 2 poz. 12
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 14
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 85,97
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,90
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 45,83

ZADANIE NR 2 poz. 15
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 16
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 9 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 73,89
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 82,45

ZADANIE NR 2 poz. 17
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 18
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,69
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,69
oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 31,38

ZADANIE NR 2 poz. 19
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 20
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 21
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 98,50
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 97,45

 

ZADANIE NR 2 poz. 22
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,10
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 60,77
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 98,21

ZADANIE NR 3 poz. 1-4
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 5-7
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 8-11
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 12-14
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 82,28

ZADANIE NR 3 poz. 15-17
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 92,56

ZADANIE NR 3 poz. 18-21
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 22-24
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 25
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 26-27
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 82,07

ZADANIE NR 3 poz. 28-30
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 82,81
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 43,55

ZADANIE NR 3 poz. 31-32
Najkorzystniejsza Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 97,03

ZADANIE NR 3 poz. 33-34
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 3 poz. 35-36
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 4 
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,41
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 99,15


ZADANIE NR 5 
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 6 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Aspen Pharma Ireland Limited, One Gerge’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia, adres do korespondencji: Poleczki Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
- liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 7 
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 8 
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 88,58
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 94,47

ZADANIE NR 9 
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 10A 
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00

 


ZADANIE NR 10B 
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 89,42

ZADANIE NR 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: GSK Services Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań - liczba otrzymanych punktów 100,00

ZADANIE NR 2 poz. 13  – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź złożyło ofertę nr 6 na zadanie nr 2 poz. 13  
z ceną 484 833,60 PLN. 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 200 900,00 PLN. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty na wykonanie zamówienia o ponad 200%. 

Oferta nr 6 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – oferta została odrzucona w zakresie zadania nr 3 poz. 18-21. 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z wymogami siwz „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 2 – przedmiot zamówienia został tam szczegółowo opisany, gdzie zamawiający w zadanie nr 3 poz. 18-21 wymagał: „PACLITAXEL” 1 fiol. konc.płyn oraz wymóg dodatkowy: „Dla leku paclitaxel winna istnieć możliwość pobierania koncentratu z fiolki przy pomocy urządzeń z kolcem typu spike”
Wykonawca zaoferował „PACLITAXEL Kabi”, co nie jest zgodne z zapisami siwz. 
Zamawiający odrzuca ofertę w zakresie zadania nr 3 poz. 18-21 jako niezgodną z opisem siwz. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.