ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Najem analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą materiałów” – znak sprawy: ZP/04/2018

Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Werfen Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:

- cena 60,00 pkt.

- elementy zużywalne niezbędne do wykonania wymaganych oznaczeń, tj: odczynniki, sensory, elektrody, płyny kalibracyjne, kontrolne, sonda aspiracyjna, układ hydrauliczny oraz pojemniki na ścieki w jednej, wielotestowej kasecie –10 pkt.

- analizator wyposażony w system zarządzania jakością, który w sposób automatyczny, bez udziału i wiedzy Użytkownika wykrywa błędy systemu a następnie samodzielnie (bez udziału i wiedzy Użytkownika) podejmuje czynności naprawcze, np. przy wykryciu skrzepu w próbce uruchamia automatycznie cykle płukania, w przypadku wykrycia substancji mogących wywoływać interferencje automatycznie pokazuje komunikat na ekranie analizatora i do decyzji Użytkownika pozostawia wykonanie badania. Bieżący dostęp do raportu naprawy błędów dokumentującego wykryte i naprawione błędy. – 15 pkt.

- brak jakichkolwiek czynności konserwacyjnych np. czyszczenie sondy aspiracyjnej, wymiana sondy aspiracyjnej, czyszczenie i wymiana jakichkolwiek uszczelek. –  15 pkt.

Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.