ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu” – znak sprawy: ZP/10/2016
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
1.    Cena                  - znaczenie-    70 %
2.    Liczba osób zatrudnionych    - znaczenie -    10 %
3.    Okres gwarancji        - znaczenie -    20%

Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: „FIRECONTROL” s.c.  z siedzibą w Wolicy, Wolica 43, 62-872 Godziesze Małe uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  70,00
- Liczba osób zatrudnionych– 10,00
- Okres gwarancji – 20,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Oferta nr 2 złożona przez DEFERO Sp. z o.o. z siedziba w Sieradzu, ul. Zajęcza 5/11, 98-200 Sieradz uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach: 
- Cena -  58,36
- Liczba osób zatrudnionych– 3,33
- Okres gwarancji – 20,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 81,69

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.