ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Kompleksowe wyposażenie Działu Diagnostyczno-Leczniczego w sprzęt medyczny”, znak sprawy: ZP/ 13/2017.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Właściwości techniczne - znaczenie - 40%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: OLYMPUS POLSKA Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa  uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Właściwości techniczne -40,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.