ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Wyżywienie pacjentów szpitala” – znak sprawy: ZP/12/2017
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Ocena jadłospisu – znaczenie 40%
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Kawiarnia muzealna Romuald Bartosik z siedzibą 
w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów uzyskała następująca wysokość punktów 
w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Ocena jadłospisu – 40,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.