ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Przebudowa sal chorych w budynku głównym Szpitala polegająca na wykonaniu sanitariatów przy salach chorych” – znak sprawy: ZP/09/2017.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Okres gwarancji - znaczenie - 5%
c. Termin wykonania -znaczenie - 35%
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firma Budowlana OBIEKTAR z siedzibą w Kaliszu, ul. 3 Maja 3/1B, 62-800 Kalisz  uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji -5,00
- Termin wykonania – 0,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 65,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.