ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Najem analizatora do oznaczeń biochemicznych wraz z dostawą odczynników” – znak sprawy: ZP/08/2017
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena   - znaczenie 60 %
b. Trwałość odczynników na pokładzie analizatora – znaczenie 15%
c. Objętość próbki pacjenta – znaczenie 20%
d. Termin dostawy - znaczenie   5%
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Trwałość odczynników na pokładzie analizatora -15,00
- Objętość próbki pacjenta – 20,00
- Termin dostawy – 5,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.