ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków” znak sprawy ZP / 04 /2017 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 10. 
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100% 
- w obrębie danego zadania (dotyczy zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
- W obrębie poszczególnych pozycji (dotyczy zadania nr 2 ),
- zadanie nr 3 w obrębie połączonych pozycji: ( pozycje Nr 1+2+3,  pozycje Nr  4+5+6, pozycje Nr  7+8+9,  pozycje Nr  10+11+12, pozycje Nr 13+14+15, pozycje Nr 16+17++18+19, pozycje Nr 20+21, pozycje Nr 22+23, pozycje nr 24+25).
 
ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 97,75
ZADANIE NR 2 poz. 1 
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 98,04
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 87,57
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 85,90
ZADANIE NR 2 poz. 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 97,60
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 99,57
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,42
ZADANIE NR 2 poz. 3
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk- liczba otrzymanych punktów 80,90
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 90,45
 
 
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 57,88
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 46,401
ZADANIE NR 2 poz. 4
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 23,21
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 96,63
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 23,40
ZADANIE NR 2 poz. 5
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 16,09
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 97,12
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 16,22
ZADANIE NR 2 poz. 6
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 99,94
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 63,06
ZADANIE NR 2 poz. 7
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 70,53
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 68,33
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 52,93
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 30,03
ZADANIE NR 2 poz. 8
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk- liczba otrzymanych punktów 95,87
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 28,79
ZADANIE NR 2 poz. 9
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 82,92
ZADANIE NR 2 poz. 10
Najkorzystniejsza Oferta Nr 1 złożona przez: MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk- liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków-liczba otrzymanych punktów 77,42
ZADANIE NR 2 poz. 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 10 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 97,00
ZADANIE NR 2 poz. 12
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 98,05
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 92,13
ZADANIE NR 2 poz. 13
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 96,05
ZADANIE NR 2 poz. 14
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 99,40
oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 99,80
ZADANIE NR 2 poz. 15
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 99,29
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,28
ZADANIE NR 2 poz. 16
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 99,60
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 96,73
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 99,41
ZADANIE NR 2 poz. 17
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 18
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 97,62
ZADANIE NR 2 poz. 19
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 98,56
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 39,56
oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 59,31
ZADANIE NR 2 poz. 20
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 43,56
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 43,14
Oferta Nr 10  złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 42,07
ZADANIE NR 2 poz. 21
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 36,30
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 34,41
Oferta Nr 10  złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 49,77
ZADANIE NR 2 poz. 22
Najkorzystniejsza oferta Nr 10  złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 96,37
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 98,26
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 97,62
ZADANIE NR 2 poz. 23
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 10  złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 35,42
ZADANIE NR 2 poz. 24
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - liczba otrzymanych punktów 72,50
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 96,90
 
 
 
 
ZADANIE NR 3 poz. 1-3
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 4-6
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 7-9
Najkorzystniejsza Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 97,81
ZADANIE NR 3 poz. 10-12
Najkorzystniejsza oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum firm: NEUCA SA, ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń, NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń oraz FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 80,33
ZADANIE NR 3 poz. 13-15
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 95,99
ZADANIE NR 3 poz. 16-19
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 20-21
Najkorzystniejsza oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum firm: NEUCA SA, ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń, NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń oraz FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 87,03
ZADANIE NR 3 poz. 22-23
Najkorzystniejsza Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 24-25
Najkorzystniejsza oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum firm: NEUCA SA, ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Toruń, NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń oraz FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń- liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 53,43
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 89,86
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 48,58
 
ZADANIE NR 4 
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta nr 3 złożona przez: Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 98,94
Oferta nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów 99,79
 
 
ZADANIE NR 5 
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 6 
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez konsorcjum firm: Aspen Pharma Ireland Limited, One Gerge’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia oraz Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 7 
Najkorzystniejsza oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 96,39
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - - liczba otrzymanych punktów 95,15
ZADANIE NR 8 
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - liczba otrzymanych punktów 100,00
Oferta Nr 10 złożona przez: Konsorcjum Firm: FARMACOL S.A. , ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz FARMACOL –LOGISTYKA Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, - liczba otrzymanych punktów 81,42
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - - liczba otrzymanych punktów 90,51
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - liczba otrzymanych punktów 96,92
ZADANIE NR 9 
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów 100,00
ZADANIE NR 10 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa - liczba otrzymanych punktów 100,00
 
ZADANIE NR 2 poz. 25  – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 8, niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.