Unieważnienie postępowania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/03/2020
 
 
 
Unieważnienie postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala " – znak sprawy: ZP/03/2020
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający   unieważnił   postępowanie,   a   podstawą   faktyczną   unieważnienia   było iż w dniu 3 sierpnia 2020 r o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 86 ust. 3 Zamawiający podał kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia tj. 50 000,00 PLN - kwota miesięcznej realizacji usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala
W postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty. 
Cena oferty najkorzystniejszej przekracza równowartość kwoty, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej:  54 750,00 PLN dot. kwoty miesięcznej realizacji usługi kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala. 
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1843 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.