Unieważnienie postępowania

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków-postępowanie uzupełniające” znak sprawy ZP / 04 /2019 został unieważniony.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843 ) unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 1 – immunoglobulina ludzka o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia 03.12.2019 r.  godz. 10:00  nie  wpłynęła  żadna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając  powyższe  na  względzie  uznać  należy,  iż  zachodzi  przesłanka  unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.