Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1986), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala, znak sprawy ZP/17/2018
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający   unieważnił   postępowanie,   a   podstawą   faktyczną   unieważnienia   było iż w dniu 3 stycznia 2019 r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 86 ust. 3 podał kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia tj. 500 000,00 PLN. 
W postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę.
W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  oferty  najkorzystniejszej znacznie, bo o 30% przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 PLN
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie  z  dyspozycją  art.  93  ust  1  pkt  4  ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie  
o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub  oferta  z najkorzystniejszą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą 
do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.