Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala, znak sprawy ZP/08/2018
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający   unieważnił   postępowanie,   a   podstawą   faktyczną   unieważnienia   było iż w dniu 17 września o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający zgodnie  z dyspozycją art. 86 ust. 3 Zamawiający podał kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia tj. 250 000,00 PLN. 
W postępowaniu przetargowym zostały złożone 4 oferty tj. 
Oferta nr 1 złożona przez: ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA, Tomasz Drożdżyński z siedzibą w Poznaniu, ul. Konińska 18, 61-041 Poznań z ceną brutto: 362 850,00 PLN
Oferta nr 2 złożona przez: „LIGASZEWSKI” Studio Projektowe, Mgr inż. Piotr Ligaszewski z siedzibą we Wrocławiu,ul. Piękna 56B/7, 50-506 Wrocław z ceną brutto: 670 350,00 PLN 
Oferta nr 3 złożona przez: TEKTURA, Barbara Kozielewska z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/1, 00-478 Warszawa z ceną brutto: 538 740,00 PLN 
Oferta nr 4 złożona przez: EDAN Usługi Projektowe i Konsulting Piotr Złotkowski z siedzibą we Wrocławiu, Al. Kasprowicza 56/1, 51-137 z ceną brutto: 428 040,00 PLN 
Cena oferty najkorzystniejszej tj. 362 850,00 PLN przekracza równowartość kwoty, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia o około 40%. 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.