Unieważnienie postępowania

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz dzierżawą mobilnego analizatora krytycznych parametrów życiowych” – znak sprawy: ZP/03/2018.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnił postępowanie,  podstawą faktyczną unieważnienia było, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert.   Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 3 podał kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia tj. 88 000,00 PLN. 
W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta przez: E.T. Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Elekcyjna 19/66, 01-128 Warszawa z ceną brutto: 110 866,14 PLN i cena oferty najkorzystniejszej przekracza równowartość, którą zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 88 000,00 PLN. 
Uzasadnienie prawne:     
Zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”.  

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.