Unieważnienie postępowania zadanie nr 11

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/08/2020
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie nr 11  -  został unieważniony.
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert zostały złożone 3 oferty, które przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert tj. terminu dostawy. 
Zamawiający w dniu 10 stycznia 2021 r. wezwał wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym do 14.01.2021 r. ofert dodatkowych zgodnie z  art. 91.ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W dniu 14 stycznia  2020 r. o godz. 13.10 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert uzupełniających na zadanie nr 11 . Do upływu terminu składania złożono: 3 oferty.
Oferta Nr 1 złożona przez: SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J. , ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
z oferowana ceną brutto na zadanie nr 11: 2 916,00 PLN
Oferta Nr 2 złożona przez:  J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
z oferowana ceną brutto na zadanie nr 11: 3 024,00 PLN
Oferta Nr 3 złożona przez:  ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze z oferowana ceną brutto na zadanie nr 11: 2 916,00 PLN
2 oferty przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert tj. terminu dostawy tj. oferty firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. oraz SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J.
Zamawiający w dniu 16 stycznia 2021 r. wezwał wykonawców: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. oraz SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J., w terminie określonym do 21.01.2021 r.  do złożenia ofert dodatkowych. Czynność została unieważniona jako niezgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych – czynność złożenia ofert dodatkowych jest czynnością jednorazową.   
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 podpkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia  na zadanie nr 11 zostało unieważnione w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.