Modyfikacja SIWZ

 
Do pobrania:
załączniki_zmiana.zip
załącznik nr 6B _IT_cześć nr 2_zmiana.zip
MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający modyfikuje zapis załącznika 6B - Wyposażenie informatyczne ambulansu  punkt SYSTEMY IT 5..
Zapis po zmainie brzmi następujaco: "Po rejestracji pacjenta wygenerowanie worklisty i przekazanie jej na konsole aparatu RTG"
 
MODYFIKACJA SIWZ
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, wprowadza modyfikację siwz dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zakupu aparatu RTG do ambulansu wraz z zainstalowaniem i dostosowaniem ambulansu pod nowy aparat – znak sprawy: ZP/09/2018.
1. Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia i dzieli na 2 części: 
a) Cześć nr 1 - zakup aparatu RTG, adaptacja ambulansu pod montaż aparatu rtg oraz uruchomienie – określono szczegółowo w załączniku nr 6A
b) Część nr 2 – wyposażenie informatyczne ambulansu określono szczegółowo w załączniku nr 6B
 
2. Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczących spełnienia wymogów oferowanego sprzętu. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymogi składa: Deklarację CE na zaoferowany sprzęt 
 
3. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających a w szczególności w przypadku: 
- udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;.
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 20.09.2018r. do godz. 10.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.09.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.