Modyfikacja siwz

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łózek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną” – znak sprawy: ZP/05/2017.” 


Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza modyfikuje zapisy siwz.
W dołączonym do siwz załączniku nr 5 stanowiącym przedmiar robót budowlanych w części zestawienia materiałów są wyszczególnione pozycje, których nie należy wyceniać w ofercie tj.:
- poz. 9. „dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej, przelotowej do dezynfekcji materacy, koców i poduszek itd….”;
- poz. 11 „dostawa i montaż pistoletu na sprężone powietrze do suszenia mytego sprzętu ze sprężarką …”;
- poz. 24 „dostawa i montaż urządzenia do półautomatycznego i manualnego mycia i dezynfekcji łóżka – cieśnienie 160 bar…” 
Te same pozycje są zamieszczone także w tabeli „opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót” pkt. 4.1 „dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej, przelotowej do dezynfekcji materacy, koców i poduszek itd….”; pkt. 4.2 „dostawa i montaż pistoletu na sprężone powietrze do suszenia mytego sprzętu ze sprężarką …”;, pkt. 4.3 „dostawa i montaż urządzenia do półautomatycznego i manualnego mycia i dezynfekcji łóżka – cieśnienie 160 bar…”. 

Wymienione w załączonym przedmiarze do siwz  urządzenia będą zakupione w odrębnym postepowaniu jako wyposażenie pomieszczeń. 


Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 06.09.2017r. do godz. 09.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.09.2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.