Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych_2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

od 01.03.2021r. do 31.12.2021 r.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.)  ogłasza konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu, dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu wynoszącej ok. 6 300 pacjentów rocznie.

 

W Dziale Organizacyjno-Prawnym począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz „Warunki konkursu ofert”.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, wzory umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej:

www.wolica.pl.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy do dnia 19.02.2021 r do godziny 12:00, w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. w Dziale Kadr Szpitala o godz. 10:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24.02.2021 r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz stronie internetowej.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 01.03.2021r. do 31.12.2021 r. 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenie do pobrania w formacie PDF.

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.