INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OFERTA DODATKOWA ZADANIE NR 2 POZ. 6

Komisja przetargowa na zadanie: „Dostawa leków” znak sprawy ZP/04/2017 przy Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) wezwała do złożenia ofert dodatkowych na zadnie nr 2 poz. 6. 
Do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14.00 zostały złożone oferty dodatkowe, wersja papierowa wpłynęła zgodnie z wyznaczonym terminem. 
Do upływu terminu składania złożono: 2 oferty. 
Kryterium najniższa cena –znaczenie - 100%

Oferta Nr 1 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 52 196,40 PLN

Oferta Nr 2 złożona przez: Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 52 164,00 PLN

 
OFERTA DODATKOWA ZADANIE NR 2 POZ. 2
Komisja przetargowa na zadanie: „Dostawa leków” znak sprawy ZP/04/2017 przy Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) we3zwała do żłożenia ofert dodatkowych na zadnie nr 2 poz. 2. 
Do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 14.00 zostały złożone oferty dodatkowe, wersja papierowa wpłynęła zgodnie z wyznaczonym terminem. 
Do upływu terminu składania złożono: 2 oferty. 
Kryterium najniższa cena –znaczenie - 100%
 
Oferta Nr 1 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 226,60 PLN
 
Oferta Nr 2 złożona przez: Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 178,00 PLN
 
 
SPROSTOWANIE
Komisja przeatrgowa na zadanie "Dostawa leków" poprawia w tresci informacji z otwarcia ofert oczywista omyłkę pisarską dot. Oferty Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
W zadniu nr 2 poz. 3 - wpisana została kwota brutto: 60 084,00 PLN natomiast w oferta  zostałą żłożona na kwotę: 60 048,00 PLN 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa leków znak sprawy: ZP/ 04/2017
 
Komisja przetargowa na zadanie: „Dostawa leków” znak sprawy ZP/04/2017 przy Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na ww postępowanie.
Do upływu terminu składania złożono: 10 ofert.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 1 315 000,00 PLN
Terminu wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy - 24 godzin, dostawy interwencyjne 8 godzin
Termin ważności dostarczonego produktu farmaceutycznego powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT
Kryterium najniższa cena –znaczenie - 100%
 
Oferta Nr 1 złożona przez: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 42 984,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 8 cena brutto: 1 112,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 10 cena brutto: 3 240,00 PLN
 
Oferta Nr 2 złożona przez: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Zadanie nr 10 cena brutto: 11 910,09 PLN
 
Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zadanie nr 1 cena brutto: 380 350,39 PLN
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 48 708,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 242,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 34 776,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 7 597,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 5 cena brutto: 3 272,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto: 52 228,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 6 094,44 PLN
Zadanie nr 2  poz. 8 cena brutto: 3 704,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 9 cena brutto: 10 143,14 PLN
Zadanie nr 2  poz. 11 cena brutto: 5 719,90 PLN
Zadanie nr 2  poz. 12 cena brutto: 18 438,84 PLN
Zadanie nr 2  poz. 13 cena brutto:  208 840,68 PLN
Zadanie nr 2  poz. 15 cena brutto: 97 999,74 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 2 454,30 PLN
Zadanie nr 2  poz. 19 cena brutto: 1 080,86 PLN
Zadanie nr 2  poz. 20 cena brutto: 1 636,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 21 cena brutto: 1 963,44 PLN
Zadanie nr 2  poz. 22 cena brutto: 5 987,52 PLN
Zadanie nr 2  poz. 23 cena brutto: 7 810,56 PLN
Zadanie nr 2  poz. 24 cena brutto: 1 252,80 PLN
Zadanie nr 3  poz. 7 cena brutto: 30 776,76 PLN
Zadanie nr 3  poz. 8 cena brutto: 2 449,44 PLN
Zadanie nr 3  poz. 9 cena brutto: 887,11 PLN
Zadanie nr 3  poz. 16 cena brutto: 2 376,86 PLN
Zadanie nr 3  poz. 17 cena brutto: 1 188,43 PLN
Zadanie nr 3  poz. 18 cena brutto: 1 163,48 PLN
Zadanie nr 3  poz. 19 cena brutto: 2 338,20 PLN
Zadanie nr 3  poz. 22 cena brutto: 121 014,00 PLN
Zadanie nr 3  poz. 23 cena brutto: 391 116,60 PLN
Zadanie nr 3  poz. 24 cena brutto: 983,99 PLN
Zadanie nr 3  poz. 25 cena brutto: 819,94 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 32 678,76 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 103 301,90 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 63 299,81 PLN
 
Oferta Nr 4 złożona przez Konsorcjum firm: ASPEN Pharma Ireland Limited,One George’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubka 44, 50-502 Wrocław
Zadanie nr 6 - cena brutto: 18 000,81 PLN
 
Oferta Nr 5 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 49 680,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 4 298,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 10 cena brutto: 4 185,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 6 480,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 18 cena brutto: 2 041,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 24 cena brutto: 1 728,00 PLN
 
Oferta Nr 6 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 55 620,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 453,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 38 448,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 32 734,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 5 cena brutto: 20 336,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 12 cena brutto: 18 079,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 15 cena brutto: 97 991,10 PLN
Zadanie nr 2  poz. 19 cena brutto: 2 693,09 PLN
Zadanie nr 2  poz. 20 cena brutto: 1 652,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 21 cena brutto: 2 071,44 PLN
Zadanie nr 2  poz. 22 cena brutto: 5 948,64 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 104 648,76 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 67 782,62 PLN
 
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp.z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 7 862,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 5 cena brutto: 3 369,60 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 6 291,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 8 cena brutto: 1 066,50 PLN
Zadanie nr 2  poz. 11 cena brutto: 5 896,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 2 527,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 24 cena brutto: 1 291,68 PLN
Zadanie nr 3  poz. 16 cena brutto: 2 426,11 PLN
Zadanie nr 3  poz. 17 cena brutto: 1 213,06 PLN
Zadanie nr 3  poz. 18 cena brutto: 1 187,78 PLN
Zadanie nr 3  poz. 19 cena brutto: 2 386,80 PLN
Zadanie nr 3  poz. 24 cena brutto: 623,38 PLN
Zadanie nr 3  poz. 25 cena brutto: 449,28 PLN
Zadanie nr 5 cena brutto: 54 111,24 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 25 651,90 PLN
 
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zadanie nr 1 cena brutto: 373 255,44 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 242,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 60 084,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto:52 228,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 8 121,60 PLN
Zadanie nr 2  poz. 12 cena brutto: 19 622,74 PLN
Zadanie nr 2  poz. 13 cena brutto: 200 859,97 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 6 518,88 PLN
Zadanie nr 2  poz. 15 cena brutto: 97 298,28 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 2 459,16 PLN
Zadanie nr 2  poz. 19 cena brutto: 1 065,31 PLN
Zadanie nr 2  poz. 20 cena brutto: 712,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 21 cena brutto: 712,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 22 cena brutto: 6 065,28 PLN
Zadanie nr 3  poz. 1-3 cena brutto: 22 538,52 PLN
Zadanie nr 3  poz. 4-6 cena brutto: 56 246,40 PLN
Zadanie nr 3  poz. 7-9 cena brutto: 9 704,44 PLN
Zadanie nr 3  poz. 10-12 cena brutto: 4 422,60 PLN
Zadanie nr 3  poz. 13-15 cena brutto: 25 438,32 PLN
Zadanie nr 3  poz. 16-19 cena brutto: 6 486,48 PLN
Zadanie nr 3  poz. 20-21 cena brutto: 30 378,78 PLN
Zadanie nr 3  poz. 24-25 cena brutto: 1 984,07 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 32 399,69 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 61 347,94 PLN
 
Oferta Nr 9 złożona przez: NEUCA S.A, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
Zadanie nr 3  poz. 10 cena brutto: 2 220,48 PLN
Zadanie nr 3  poz. 11 cena brutto: 832,68 PLN
Zadanie nr 3  poz. 12 cena brutto: 499,61 PLN
Zadanie nr 3  poz. 16 cena brutto:  2 220,48 PLN
Zadanie nr 3  poz. 17 cena brutto: 1 132,38 PLN
Zadanie nr 3  poz. 18 cena brutto: 599,72 PLN
Zadanie nr 3  poz. 19 cena brutto: 2 303,64 PLN
Zadanie nr 3  poz. 20 cena brutto: 14 320,80 PLN
Zadanie nr 3  poz. 21 cena brutto: 12 117,60 PLN
Zadanie nr 3  poz. 24 cena brutto: 545,29 PLN
Zadanie nr 3  poz. 25 cena brutto: 418,61 PLN
 
Oferta Nr 10 złożona przez: FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 
Zadanie nr 1 cena brutto: 389 111,82 PLN
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 56 700,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 11 242,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 74 952,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 32 470,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 5 cena brutto: 20 174,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto: 82 717,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 14 315,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 9 cena brutto: 8 411,04 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 6 492,96 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 2 444,58 PLN
Zadanie nr 2  poz. 17 cena brutto: 4 069,87 PLN
Zadanie nr 2  poz. 18 cena brutto: 1 992,60 PLN
Zadanie nr 2  poz. 19 cena brutto: 1 796,26 PLN
Zadanie nr 2  poz. 20 cena brutto: 1 700,17 PLN
Zadanie nr 2  poz. 21 cena brutto: 1 439,24 PLN
Zadanie nr 2  poz. 22 cena brutto: 5 844,96 PLN
Zadanie nr 2  poz. 23 cena brutto: 22 049,28 PLN
Zadanie nr 3  poz. 13-15 cena brutto: 24 417,50 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 32 332,93 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 99 572,92 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 75 343,40 PLN
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.